ponúkané služby

 • Montáž, rekonštrukcia a oprava
  • Trafostanice VVN/VN
  • Trafostanice VN/VN
  • Trafostanice VN/NN
  • Verejné osvetlenie
  • Bytová inštalácia
  • Energetické poradenstvo
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky
  vyhradených elektrických zariadení bez obmedzenia napätia
 • Projekcia NN a VN sietí
 • Sprostredkovateľská činnosť

IČO: 47 500 182
DIČ: 2023891265
IČ DPH: SK2023891265

Ing. Eugen Juhász

konateľ

Podhorská 4
045 01 Moldava nad Bodvou

0905 238363
info@juhasz.sk